آموزش حل مشکل هنگ لگو و ریست پشت سر هم گوشی smart e4011

آموزش حل مشکل هنگ لگو و ریست پشت سر هم گوشی smart e4011

آموزش حل مشکل هنگ لگو و ریست پشت سر هم گوشی smart e4011

موضوع :

آموزش حل مشکل هنگ لگو و ریست پشت سر هم گوشی smart e4011 

شیوه تست شده 

   Smart Leto E4011 Dual SIM

بیشترین خرابی این مدل گوشی هنگ لگو و ریست پشت سر هم هست که با فایل بوت و ریکاوری به راحتی میتوانید از SPFLASHER گوشی را ترمیم کنید

می توانید این فایل را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید